1. Okres rozliczeniowy wynajmu apartamentów celem krótkotrwałego zakwaterowania gości wynosi dobę, która trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.

2. Odbiór kluczy następuje w recepcji, w godzinach 15.00-21.00, a w przypadku wcześniejszej godziny, po uprzednim ustaleniu telefonicznym z osobą odpowiedzialną za ich przekazanie (tel. 501 207 555), natomiast w godz. 21.00 – 24.00 za dodatkową opłatą 50 zł (po wcześniejszym ustaleniu).

3. Zapłata należności z tytułu wynajmu apartamentu wraz z należną opłatą klimatyczną – według aktualnych cenników – odbywa się w chwili zakwaterowania.

4. Wpłacona kwota zaliczki zostaje zaliczona na poczet zapłaty za usługę.

5. W przypadku rezygnacji z usługi zaliczka nie podlega zwrotowi – o ile niewykonanie usługi nie jest zawinione przez Nas.

6. Zakwaterowanie najemców odbywa się na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

7. Cena za wynajem apartamentu obejmuje: opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie), pościel i ręczniki (komplet dla każdej osoby zgłoszonej w rezerwacji) oraz sprzątanie końcowe. Jedyna dodatkowa opłata to opłata klimatyczna.

8. Przekazanie apartamentu następuje po uprzednim zapoznaniu się z jego stanem wyposażenia oraz  zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

9. Przed zdaniem apartamentu i zwrotem kluczy, najemcy obowiązani są posprzątać aneks kuchenny (zmyć naczynia, wynieść śmieci).

10.  Oddanie  apartamentu oraz kluczy po zakończeniu pobytu, następuje w ostatnim dniu pobytu w godzinach 9.00-11.00, ewentualna wcześniejsza pora po uzgodnieniu telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem.

11. W przypadku wynajmu apartamentu na jedną dobę, do ceny doliczana jest kwota 50 złotych.

12. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

13. W przypadku pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, klient ma prawo zwrócić się o bezpłatne posprzątanie apartamentu i wymianę pościeli oraz ręczników (raz w tygodniu).

14. Najemcy  winni niezwłocznie zawiadamiać o wszelkich usterkach, wadach lub uszkodzeniach w wyposażeniu apartamentów, powstałych w okresie wynajmu.

15. Równowartość kosztów napraw uszkodzeń, usterek, powstałych z winy najemców oraz z winy osób przebywających w wynajmowanym apartamencie za zgodą najemców, pokrywają najemcy.

16. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy najemcy  pozostawione w apartamencie.

17. Najemca winien zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci przebywających w apartamencie , ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo podczas pobytu dzieci na  antresoli.